Oprava domu čp.177, Val. Klobouky

Historie

Dům č.p.177, v rohu Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách, původně hotel  “U slunce „ , byl postaven na začátku minulého století. Později byl přestavěn pro účely administrativního  využití. Byly zde umístěny kanceláře městského úřadu. Dům byl po dobu cca 40-ti let  užívání udržován v provozu schopném stavu.  Fasáda ale chátrala. Majitel objektu, Město Valašské Klobouky, si určil po roce 2000 dlouhodobý plán opravy  domu. Návrhu obnovy domu č.p.177 předcházely průzkumné práce, zaměření  domu, stavebně -historický průzkum domu č.p.177  (zpracoval Martin Číhalík a Barbora Číhalíková v červenci 2005), odborná prohlídka stávajícího technického stavu objektu a jeho zaměření (UPOSS s.r.o. 2004 – 2006) a konzultace  se  zástupci investora  a státní památkové péče. Postupně se podařilo opravit střechu včetně odvodnění, vyměnit okna na celém objektu a obnovit uliční fasády. Další naplánované práce jako je  přístavba výtahu, úprava dvora a nová dvorní fasáda na svůj  čas teprve čekají.

Tato stavba byla nominována do soutěže "Stavba roku 2009 Zlínského kraje" v oboru: Realizace rozvojových projektů měst a obcí. Přihlašovatelem bylo Město Valašské Klobouky.

  • Historický stav
  • Před rekonstrukcí
  • Průběh rekonstrukce
  • Po rekonstrukci
  • Průběh rekonstrukce
  • Skica
  • Soutěžní panel

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz