Dostavba zámku Návojná - Polyfunkční dům

Návrh  výstavby  koncepčně vychází  z  původní historické podoby zámeckého areálu. Nově budovanému křídlu  ale neupírá současnost jeho vzniku. Uplatňuje  moderní tvary a materiály.  Zachovává urbanisticko-architektonickou koncepci  významné stavby v obci a zároveň  ji  přizpůsobuje potřebám moderního vesnického bydlení.

Výstavbou polyfunkčního domu  obec vyřešila problém nedostatku bytů pro své mladé obyvatele a důchodce a další zájemce, čímž hodlá zastavit pokles počtu obyvatel obce. V polyfunkčním domě vzniklo 15 bytových jednotek pro příjmově vymezenou skupinu osob a Centrum volného času, ve kterém bylo záměrem obce získat prostory pro činnost místních organizací  (Červeného kříže, klubu seniorů, národopisného valašského kroužku Závršan a dechové hudby Závršanka,  šachového oddílu TJ Sokol Návojná), získat bezbarierově přístupné prostory pro další aktivity, jako je konání voleb, vítání nových občanů obce, konání občany velmi ceněných besed o historii obce a okolí vedené kronikářem obce.  Prostory budou dále sloužit jako společenské místnosti pro obyvatele obce, pro setkání a oslavy významných jubilejí, budou také využívány pro školení a přednášky, případně pohybové aktivity jako aerobik, spinning, stolní tenis a podobně.

Tato stavba byla nominována do soutěže "Stavba roku 2009 Zlínského kraje" v kategorii: Domy pro bydlení. Přihlašovatelem byla Obec Návojná.

 

  • Vizualizace projektu
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Soutěžní panel

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz