Polyfunkční domy NBC - Bratislava

Soubor polyfunkčních objektů je situován v centru obytného souboru Dlhé Diely v Bratislavě - Karlové Vsi, na území nazvaném Nové Bratislavské centrum. Dané území, do něhož je soubor polyfunkčních domů posazen, je exponovaný výběžek nad údolím Dunaje s přímou viditelnosti na Hrad. Je vymezeno ulicemi od západu Kresánkova, Matějkova a z východní a jižní strany obloukem obslužné komunikace spojující ulice Matějkovu a Hany Meličkovej. Návrh výstavby koncepčně vychází z „Aktualizácie koncepcie urbanisticko architektonickej štúdie NBC Dlhé Diely – Karlova Ves“ z roku 1999.

Tato stavba byla nominována do soutěže "Stavba roku 2009 Zlínského kraje" v kategorii: Zvláštní kategorie - stavby realizované mimo Zlínský kraj. Přihlašovatelem byla firma UPOSS spol. s r.o.

 

  • Vizualizace projektu
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Po realizaci
  • Soutěžní panel

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz