Logistické centrum Madal Bal (+2016)

         Hala je navržena jako ocelová jednolodní konstrukce, v poli nad zásobovacími rampami je vestavěno na úrovni + 6,00 m podlaží, na kterém je vybudováno odpočinkové centrum pro zaměstnance firmy.

       Nová hala je přistavěna k hale stávající, s níž vytváří kompaktní celek jak konstrukčně, tak i provozně. Obě haly jsou vzájemně propojeny s ohledem na nezbytnou komunikaci mezi jednotlivými prostorami hal.

r.2016   Hala 3 + 4

Zastavěná plocha: 31,66 (31,70)m x 48,65m = 1540 m2

Obestavěný prostor: 22 620 m3 (výška hřebene = +14,6m)

Plocha pro skladování: 1530 m2

-max. výška skladování je 12m

       Prostory nové haly 3 budou sloužit k uskladňování, manipulaci a distribuci uskladněného zboží.

       Nová hala 3 je přistavěna k hale stávající, s níž vytváří provozně kompaktní celek. Stávající hala 2 bude s novou halou 3 vzájemně propojena s ohledem na nezbytnou komunikaci mezi jednotlivými skladovými a expedičními prostorami

     Prostory nové haly 4 budou sloužit k uskladňování, manipulaci a distribuci uskladněného zboží, v poli nad zásobovacími rampami je vestavěno na úrovni +6,00 m podlaží, na kterém bude vybudováno hygienické zázemí vč. denní místnosti a kancelářských prostor, popř. školící místnost.

      Navržená hala 4 bude s novou halou 3 a stávající halou 2 vzájemně propojena s ohledem na nezbytnou komunikaci mezi jednotlivými skladovými a expedičními prostorami.

  • Sociální zařízení
  • Hala
  • Logistické centrum Madal Bal
  • Logistické centrum Madal Bal
  • Logistické centrum Madal Bal
  • Rok 2016 hala 3,4

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz