Návrh nového bytového domu Zahradní čtvrť

Záměr investora

     je postavit bytový dům s malými byty, cenově zajímavými pro mladé lidi se středními příjmy. Tento typ bytů již delší dobu v Luhačovicích chybí. Bytová výstavba v Luhačovicích 25 let stagnuje. Nadstandartní byty vystavené v lázeňské části města mezi ulicemi Veselého a Nábřeží jsou pro běžného obyvatele Luhačovic nedostupné. Výstavba domu se 43byty by vyřešila problém nedostatku bytů pro mladé obyvatele, kteří z důvodu malých možností ubytovaní odchází.

 

 Údaje o souladu záměru s územní plánovanou dokumentací

     Dotčený pozemek na bývalém asfaltovém hřišti před kotelnou Zahradní čtvrti byl dodatkem územního plánu změnit na pozemek pro bydlení. Tato změna územního plánu byla provedena po novelizaci stavebního zákona v r.1998 . Požaduje soulad s okolní zástavbou.

     Architektonickourbanistická studie zástavby pozemku tento soulad respektuje. Navazuje  na charakter výstavby bytových domů v podélné linii údolní nivy Luhačovického potoka, která byla započata v roce 1970 směrem od nádraží ČSD na západ a postupně pokračovala výškovými domy v ulici Družstevní. Architektonickým záměrem návrhu je ukončení linie vysokých domů osazením dominanty. Tato  nová dominanta bude vyvážením disproporční plochy rozsáhlého objektu supermarketu diskont PLUS i okolní průmyslové zástavby při vjezdu do Luhačovic. Na základě této zastavovací studie byla vypracována dokumentace pro umístění stavby.

 

Návrh zástavby

      Bytové domy jsou navrženy jako soubor výškových bodových domů, který tvoří dvě subtilní věže propojené schodištěm. Každý dům je v úrovni přízemí otevřen pro umístění parkování.  Pod úrovní terénu je v suterénu navržena hromadná garáž přístupná z obslužné komunikace šikmou rampou. Ze strany autobusové zastávky navazuje přízemní objekt, přes který jsou situovány přístupy do domu a ve kterém jsou umístěny prostory pro komerční využití  ( služby, technická vybavenost).

      Nosnou konstrukcí domů bude železobetonový monolitický skelet, který umožní variabilní řešení dispozic bytu. Typové podlaží bude mít pět bytových jednotek a to dva byty 2+1 a  tři  byty malometrážní - 1+ kk. Celkový počet bytových jednotek při 12-ti podlažích bude 55 b.j.

      Podlažnost domů je navržena z hlediska zdůraznění centra této obytné lokality, ve kterém se nachází v současné době nákupní středisko a restaurace a kde přibudou plánovanou výstavbou další služby a potřebná technická vybavenost, která v tomto území dodnes chybí.

 

Studie proběhla na přelomu roku 2007/08.

 

  • Zákres do fotografie - pohled ze sídliště
  • Panoramatický snímek
  • Jeden z návrhu
  • Další návrh
  • Pohled do sídliště Zahradní čtvrti
  • Pohled od marketu
  • Výškový pohled

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz