Sportovní hala RADOSTOVA Luhačovice

Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

    Stavba sportovní haly je situována do sportovního areálu Radost v Luhačovicích při výpadovce na Kladnou Žilín. Areál tvoří travnaté hřiště na fotbal, hřiště na házenou a tréninkové škvárové hřiště pro kopanou. Umístěním haly do tohoto prostoru by vznikl komplexně vybavený sportovní areál s celoročním provozem, schopný absorbovat především zájem sportující veřejnosti a sportovních oddílů.

    Vzhledem k charakteru Luhačovic - lázeňského města , jehož lázeň. zařízení nabízí vyspělou rehabilitační péči a podmínky pro rekondici, je navržena hala koncipována v jedné variantě tak, že by ihned po svém vybavení mohla plnit podmínky pro letní i zimní soustředění  špičkových vrcholných a výkonnostních sportovců a ligových týmů tuzemských i zahraničních. Se zřetelem na tuto možnost je však hlavní náplní   poskytnutí podmínek pro každodenní sportovní vyžití veřejnosti, především v rekreační formě, proto je vybavení haly koncipováno  tak, aby kromě prostoru pro vlastní sport, byly zde i  prostory pro občerstvení.

   Vlastní hala je navržena tak, že její plocha je univerzální a může být použita pro různé sporty od házené, košíkové, volejbalu, tenisu až např. po stolní tenis, korfbal a jiné netradiční sporty.

    Plocha pro sálové sporty je doplněna gymnastickým sálem, kde je možnost cvičení prostných, ale i cvičení na nářadí. Hala má navrženo hlediště pro cca 400 diváků, které je z poloviny řešeno pevnými stupni se sklopnými sedačkami a z poloviny zasouvatelnými tribunami. Součástí haly je automatická čtyřdráha na kuželky a sociální zázemí pro  tréninková hřiště a veřejnost.

Urbanistické řešení

   Předpokládané umístění haly, na východním svahu nad sportovním areálem naproti tréninkovému škvárovému hřišti pro kopanou, vychází ze zadávací studie. Poloha haly je koncipována tak, že vyžaduje změnu orientace tréninkového hřiště a úpravu jeho hrací plochy. Důležitým aspektem je situování haly v terénu, kdy hala je přístupná z vyšších podlaží, které navazují na příjezdovou komunikaci. Tato konfigurace usnadňuje separaci sportovišť od hlediště a umožňuje bezbariérový východ haly. Navíc však přináší závažný problém, protože střecha je poměrně dobře viditelná z okolních strání a komunikací a je tedy třeba klást důraz na řešení střechy, která zde tvoří pátou fasádu s poměrně výrazným účinkem.

Architektonické řešení

   Vzhledem ke konfiguraci terénu je hala osazena na terén tak, že vlastní nástup do haly je na úrovní 2.NP a kaskádovitě klesá na úroveň hrací plochy, na jejichž úrovni je situována kuželkářská čtyřdráha. Pod ní je ještě umístěno sociální vybavení pro venkovní tréninkové plochy. Vzhledem ke snaze osadit halu do svahu s respektováním okolní krajiny je navrženo zastřešení hlavního prostoru vazníky z dřevěných tyčových prvků (lepených trámků okutých ocelovým kováním a doplněným ocelovými táhly). Střecha je potom z dřevěných deskových prvků - palubek nesoucích vlastní krytinu - měděný nebo titanzinkový plech. Vstupní část - respektive přístavek - je řešen ve dvou variantách a to, omítnutý s hladkou fasádou zastřešen stejným vazníkem jako hala, ale v menším měřítku nebo celý krytý plechem v klasickém klempířském provedení a designu. Svislé konstrukce jsou v prostoru haly uvažovány ocelové nebo betonové, prvky obvodového pláště pak dřevěné z kvalitního řeziva. Zasklení je dithermem nebo uniplexem podle výpočtu tepelných ztrát a požadavku zastínění. Ostatní nosné konstrukce - přístavek, kuželna jsou uvažovány zděné.

   Úprava svahu kolem haly je řešena tak, že terénní úpravy tvoří organickou součást z obvodového pláště a integrují halu do prostředí sportovního areálu. Řešení interiéru - uplatňuje se hodně dřeva jak v přírodní barevné úpravě, tak i v barevných nátěrech módní barvy. Dřevěné prvky jsou doplněny betonovými prvky (nátěry našedo a světlemodře). Sedačky jsou sklopné z ocelového perforovaného plechu upraveného komaxitem v barevném odstínu modré barvy.

   Velké uplatnění zušlechtěného dřeva v interiéru haly je záměrem pro vytvoření příjemného prostředí jak pro sportovce, tak pro diváky. Důležitou součástí řešení interiéru je i řešení osvětlení. To je možno z výkonných výbojek zavěšených v prostoru mezi vazníky a chráněných sítí proti poškození míčem.

Úpravy povrchů

    Podlaha haly je navržena ve speciální plovoucí úpravě z dřevěných desek nezatěžující nohy sportovců. Podobná podlaha je i v gymnastickém sále. V obslužných částech je navrženo na podlahy marmoleum. V sociálních zařízeních je použita keramická dlažba.  

   Úprava stěn je řešena buď dřevěným obkladem nebo stěrkovými nátěry.

 

  • Spodní pohled
  • Zastavovací pozemek
  • Pohled z vrchu z komunikace na Kladnou-Žilín
  • Pohled z kopce Anténka
  • Hala Radostova
  • Pohled od cesty na Kladnou-Žilín
  • Hala

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz