Soutěž Rozhledna Kelčský Javorník

Požadavky na zamýšlenou rozhlednu:

   Mělo by se jednat  o  stavbu turistické rozhledny, v místech kde původně již stála stará dřevěná rozhledna. Nová stavba bude z přírodního materiálu (kámen, dřevo) s výškou odvozenou od okolního lesního vzrostlého porostu.  

Rozhledna bude umístěna na území přirozené krajinné dominanty, Kelčského Javorníku cca 25 – 30 metrů jihozápadně od zeměměřičského bodu. Výška objektu bude respektovat horizont vzrostlého lesního porostu, nepřesáhne 35 m. Zastavěná plocha bude minimální, odpovídající statickým požadavkům. Objekt bude solitérní, tvarově přizpůsobený morfologii krajiny.

   Důvodem stavby je snaha navázat na historickou dřevěnou rozhlednu, posílit vnímání Přírodního parku Hostýnské vrchy jako prostoru pro krátkodobou a víkendovou rekreaci, zaměřenou na turismus s poznávací funkcí příznivou pro životní prostředí. Stavba rozhledny bude umístěna v blízkosti přenosové stanice mobilních operátorů z ocelové příhradoviny a je zde také umístěn chráněný geodetický bod.

   Rekreační území Rajnochovice vyžaduje, kromě individuální a kolektivní rekreace soustředěné do chatových oblastí, také atraktivitu pro krátkodobou pěší turistiku, formu cestovního ruchu nejméně poškozující životní prostředí.

Rozhledna bude umístěna v blízkosti značené turistické trasy a mimo přírodní rezervaci Kelčský Javorník.

 

Při realizaci stavby je nutné vycházet z výsledků Posouzení na životní prostředí (SEA):

 • Objekt rozhledny bude realizován z přírodních materiálů (dřevo, místní kámen) a další materiály, nutných pro  zajištění stability stavby používat skrytě.
 • Před realizací koncepce je nutné provést v místě plánované rozhledny biologický průzkum, zaměřený na chráněné druhy.
 • Stavební práce a případné kácení stromů bude prováděno mimo vegetační sezónu a období hnízdění ptáků. (Nejvhodnější období pro kácení dřevin je od 1. listopadu do 15. března daného roku).
 • Rušivý faktor výstavby rozhledny minimalizovat správným načasováním stavebních práci.
 • Při dopravě stavebního materiálu pro stavbu rozhledny je třeba přizpůsobit zatížení vozidel stavu lesní stavu lesní cesty.
 • Při stavbě nebo provozu rozhledny nevytvářet zpevněnou cestu od stávajícího vysílače v zájmové ploše.
 • Přepravu materiálu od vysílače k zájmové ploše realizovat lehčími dopravními prostředky.
 • Dopravu stavebního materiálu neprovádět při dlouhodobých deštích, při rozbahnění cesty.
 • Vyloučit možnost pořádání společenských událostí s masovou účastí a produkcí akustického a vizuálního rušení (hlasitá hudba, ohňostroje), a to s celoroční platností.
 • Pro realizaci stavby rozhledny podle potřeby provádět likvidaci ostružiníku v okolí rozhledny na náklady provozovatele.

 

SOUTĚŽ PROBĚHLA V ROCE 2012

 • Prostor na stavbu rozhledny
 • Přístupová cesta
 • Vizualizační návrh
 • Vstup
 • Celková stavba
 • Pohled z krajiny
 • Výhled z rozhledny
 • Pohled do krajiny

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz