Rekonstrukce MŠ Újezd u Valašských Klobouk

 Stručný popis stavby

    Budova MŠ v Újezdě u Valašských Klobouk byla postavena v roce 1987, byl tím doplněn komplex školních budov v obci (vedle přiléhající základní škola, rekonstruována v roce 2007). Po dobu svého provozu (21 let) byly na budově prováděny jen drobné běžné opravy. Půdorysné rozměry budovy jsou 27 x 15 m, budova MŠ je spojená se školní kuchyní krčkem.

   Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2 . Prostupem tepla přes stávající obvodový plášť a nedoléhající rámy oken a dveří dochází k vysokým ztrátám při vytápění budovy mateřské školy. V současné době nelze v místnostech s tímto pláštěm zajistit normovou tepelnou pohodu prostředí.

   Celková kapacita mateřské školky je 50 dětí, v současné době ji navštěvuje 31 dětí, chod školky zabezpečují 4 pracovníci včetně provozu.

Projektové práce proběhly v roce 2008.

  • Jihovýchodní strana
  • Severozápadní pohled - vstup
  • Zadní pohled
  • Jihozápadní strana - krček mezi budovama
  • Napojení na již opravenou část
  • Nová fasáda
  • Hotová fasáda
  • Napojení obou opravených částí

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz