Budova UTB Zlín

Předmětem projektu bylo posílení tlaku v rozvodu požárního vodovodu pro objekt U11.

 

Instalace ATS propojení na stávající potrubí požárního vodovodu

   Kontrolou požárního vodovodu a měřením tlaku bylo zjištěno, že tlakem na veřejném vodovodu není možno dosáhnout požadovaného tlaku ve vnitřním požárním vodovodu.  Je proto navržena automatická tlaková stanice na posílení požárního vodovodu v objektu.

   Automatická tlaková stanice (ATS) bude umístěna v technické místnosti č.012 v 1.PP. Napojení bude provedeno na stávající potrubí 75x10,3, k ATS bude vedeno nové potrubí DN50 (ocelové pozinkované), od ATS bude provedeno propojení na stávající požární rozvod (viz.výkresová část).

   ATS bude napojena na záložní zdroj (viz.část elektro) a tím bude zabezpečen dostatečný tlak v systému požárního rozvodu vody.

   Rozvod vody bude veden  pod stropem. Rozvod požární vody je navrženy z potrubí ocelového pozinkovaného. Proplach a dezinfekce budou provedeny dle ČSN 73 66 60-Vnitřní vodovody.Potrubí požárního vodovodu bude izolováno proti rosení návlekovou izolací 6 mm.

 

 Popis automatické tlakové stanice (ATS)

Je navržena automatická tlaková stanice s parametry:

Qč = 0 - 2 l/s   Hč = 23 m v.s., např.typ: VDH 1.8/3-230-2 Hydrovar

   Automatická tlaková stanice s jedním celonerezovým, vertikálním, vícestupňovým čerpadlemtypu 5SV05F007T. Přímo na motoru je integrována regulace Hydrovar, typ HV 2.015 (0,75 - 1,5 kW, 230 V, s displejem s českými texty), která obsahuje frekvenční měnič, řídící jednotku a regulátor. Ve svorkovnici elektromotoru je PTC senzor pro hlídání teploty elektromotoru. Regulace má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Tlakový snímač 0-10 bar poskytuje signál pro řízení čerpací stanice.

   Dále stanice obsahuje zdvojené hlídání suchoběhu (prostřednictvím tl. spínače + softwarově), el. rozváděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání / vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku. K dispozici je také proudový vstup 4-20 mA pro plynulé nastavení požadované hodnoty tlaku, dále sériové rozhraní RS 485 s možností propojení pro kompletní dálkový přenos řízení a signalizaci všech parametrů, a kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky. Regulace skýtá možnost napojení více snímačů na snímání jedné veličiny (regulace je schopná regulovat podle nižší / vyšší / průměrné naměřené hodnoty).

Součástí ATS je tlaková nádoba 50 l s vakem, PN 10, celonerezová zpětná klapka, uzavírací

armatury atd. Propojovací potrubí je z nerezové oceli, základový rám a držák el. rozváděče je ocelový pozinkovaný.

Parametry:

Průtok čerpadla Qč = cca 0 - 2 l/s při čerpané výšce Hč = 23 m v.s.

Napájení čerpací stanice je 1F, protože napájení regulace je 1F.

Regulace HV 2.015 má jmenovitý proud 14A/230V, při 1,5 kW výkonu.

V roce 2002 proběhla částečná rekonstrukce interiéru, elektroinstalací, vzduchotechniky.

V roce 2011-2012 byl problém s tlakem v rozvodu  požárního vodovodu.

 

 • Nová hydroizolace
 • Výkop
 • Odvětrání
 • Zahrnutí zeminou
 • Úprava zeminou
 • Přístavba
 • Hotová přístavba
 • Výstavba podia
 • Konstrukce
 • Hotové podium
 • Vzduchotechnika
 • Rekonstrukce chodeb
 • Nový interiér
 • Spojovací chodba
 • Chodby

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz