Rekonstrukce ZŠ Halenkov

Popis technického  řešení

 

   ZŠ Halenkov byla vybudovaná v roce 1967, areál školy tvoří pavilony A, B, C, D. Pavilony A a B se školními učebnami, kabinety a vedením školy, pavilon C se školní kuchyní a jídelnou a pavilon D s tělocvičnou. Původně ploché střechy byly v 90-tých letech minulého století na všech objektech  nadkryty sedlovými střechami s taškovou krytinou. Současně byla nad středním traktem vyzděna nástavba do úrovně sousedních traktů. Nedodělaná fasáda této nástavby má za následek postupné chátrání obvodového zdiva.

    V roce 2004 byla vyměněna převážná část oken, zbylá okna budou vyměněna před zateplením fasády. Před zateplením je nutné provést  dozdění nedodělků na obvodovém zdivu,novou omítku a vybednění římsy cementotřískovými deskami.

               

Postupně byly provedeny tyto stavební práce:

-Demontáž hromosvodů a veškerých elektro zařízení na fasádě

-Demontáž původních stávajících okenních výplní, dosud nevyměněných

-Osazení nových oken s izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla U=max 1,2  W/m2.K). Rozměr a členění nových oken se nemění

-Případné nerovnosti stávající omítky se musely srovnat a povrch fasády připravit pro zateplení , umytí fasády, odmaštění, penetrace

-Okopání zavlhlé  omítky soklu , zateplení extrudovaným polystyrénem tloušťky 140mm, min. 300 mm nad upravený terén, a natažena nopová folie

-Provedení zateplení kontaktním  zateplovacím systémem (polystyrén tloušťky 160 mm, λ = 0,036 W/m.K)

-Povrchová úprava fasády – fasádní šlechtěná tenkovrstvá omítka akrylátová probarvená  – barevné řešení fasády bude provedeno dle požadavků architekta po konzultaci s investorem)

-Provedení sádrokartonového podhledu v nástavbě 3.NP, z protipožárního sádrokartonu – viz tech. zpráva požárně bezpečnostního řešení

-Zateplení podhledu stropu nástavby  3.NP bude provedeno tepelnou izolací z minerální vlny tloušťky 240 mm (λ = 0,036 W/m.K)

-Montáž nových klempířských prvků na fasádě (viz. výkres č. 01.15 Tabulky klempířských výrobků)

-Montáž hromosvodů a veškerých elektro zařízení zpět na zateplenou fasádu

 

Venkovní skladba fasády je následující:

-          Stávající omítka

-          Lepící tmel

-          Tepelný izolant (polystyrén tloušťky 160 mm, sokl extrudovaný polystyrén tloušťky 140 mm)

-          Armovací tmel s vloženou armovací tkaninou

-          Finální povrchová úprava (barevný odstín fasády bude upřesněn dle požadavků architekta a investora v průběhu realizace stavby, barevné řešení stavby bude odsouhlaseno s architektem)

         Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm. Stávající klempířské  

         odvodňovací prvky z ocel.pozinkovaného plechu jsou po úpravě natřeny v odstínu šedém. 

       Projekt byl zpracován v roce 2009.

  • Půdní nádstavba
  • Krovy
  • Podlaha na půdě
  • Přístřešek na kola
  • Nádstavba 3.podlaží
  • Tělocvična
  • Přístupová cesta
  • Hotová nová fasáda
  • Vstup
  • Tělocvična

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz