Silo NWT, Prštné (2013 - 2014)

Analýza
Sýpka, jakožto rostlá hmota hospodářského objektu budovaná bez cíleného uměleckého záměru, ovšem i
tak s důrazem na jednotný design budov Baťových závodů, obsahuje 3 výrazná exteriérová témata a 2
interiérová.
Exterier
1 - “bizardní” gradovaná silueta
2 - strohý univerzální plán štěrbinových horizontálních oken, sloupů a průvlaků
3 - “křidélka” zastřešení ramp
Interier
1 - univerzální podlaží horizontálních skladů
2 - vertikální sýpky s výraznými zkosenými hlavicemi a převýšeným prostorem
Návrh
Ve studii všechna tato témata navzájem propojujeme a dále rozvíjíme.
Především posilujeme vnější rozeznatelnost rozdílných funkcí uvnitř objektu. A reagujeme na původní témata
jejich novými současnými synonymy.
Exterier
1+3 - bizardní siluetu jež budovu vymezuje vůči obloze doplňujeme jejím neméně bizardně deformovaným
opozitem - rozvinutou “stuhou” původního zastřešení ramp, která tvoří “druhou siluetu”, tentokrát vymezující
budovu vůči zemi
2 - univerzální strohé fasády s monotónně se opakujícími štěrbinovými okny pod stropem doplňujeme o
monotónně se opakující štěrbinová okna pásová ve výšce kancelářského stolu, pásová okna navzájem
spojují jednotlivé moduly čímž fasádu tvoří ještě více kompaktní a univerzální.
Interier -> Exterier
1 - viz. bod 2 Exterier - pásová okna jsou doplněna pouze tam, kde jsou funkčně nutná, tj. v patrech skladů či
v modulech s toaletami doplněna nejsou
2 - viz. bod 1+3 Exterier - nová “spodní silueta” obnažuje katedrálový prostor pod hlavicemi sýpek, který
nově funguje jako foyer, tedy poloveřejný prostor pro který je přirozené propojení s exterierem
Naší snahou je co nejvíce uchovat povahu skladištní budovy, rozvinout původního genia loci - dosáhnout
efektu spoře proskleného pláště s převahou výplňového zdiva.
Původní barevnou variaci červená-bílá-zelenobílá reprezentující původní konstrukci, architekturu i dobu,
doplňujeme sklem a koncentrovaně barvami spektra reprezentující novou dobu - “New World”.
Řešení
Stávající konstrukce budou vyspraveny a zatepleny s vizuelně autenticky upraveným povrchem. Stávající
silueta i půdorysná stopa budovy budou zachovány a stávající hmoty perforovány novými otvory pro nové
funkce.
Stávající okenní otvory budou osazeny v původním rozsahu okny s designem vycházejícím z designu oken
původních. Nové otvory budou osazeny okny s rámem výrazně přesahujícím líc fasády s funkcí slunolamu.
V místě původního nákladního výtahu na severní fasádě bude umístěno požární schodiště a stávající otvory
ocelových vrat budou nahrazeny sklobetonovou stěnou.
Kromě 1 hlavy sýpky budou všechny zachovány a budou tvořit strop prostoru jídelny a foyer. Ve zbylých
patrech sýpek budou probourány stěny a realizovány nové stropní konstrukce.

  • Před rekonstrukcí
  • Po rekonstrukci
  • Původní sípka
  • Architektonický návrh
  • Nový interiér

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz