Náves Horní Lhota (2014)

Účelem stavby bylo revitalizovat část návsi pro potřeby obce, vytvořením atraktivních prostor ke krátkodobé rekreaci a setkávání obyvatel obce.

Jedná se o prostor v bezprostřední blízkosti základního občanského vybavení obce.

Podoba navržených úprav vychází ze snahy vrátit tomuto prostoru hlavní funkci vesnické návsi jako setkávacího a kulturního prostoru.

Potřebné parkovací plochy a plochy pro zásobování občanského vybavení jsou v návrhu oddělené od funkce setkávací a kulturní.

Stavba zabírá svými navrženými upravovanými plochami cca 1700 m2.

Pro úpravu povrchů zpevněných ploch byly použity místní tradiční materiály.

Převládá kámen-štípaný pískovec, doplněný betonovou dlažbou komunikačních tras

a parkovacích stání. Zpevněné plochy jsou doplněny travnatými plochami a květinovými záhony. Součástí stavby je osvětlení veřejného prostoru a mobiliář.

 

Kamenná symbolika

1. Historicky

- název obce Lhota kamenná, již v prvních záznamech o obci. 

2. Mlýnský kámen

- připomíná minulost obce s pěti mlýny

- je osazen ve směru sever - jih a pomáhá k orientaci nejen turistům ale je připomínkou nám všem:

  mějme vždy správný směr a když sejdeme na scestí, hledejme správnou cestu (v životě, práci, ve víře…, jak kdo má potřebu)

- Boží mlýny melou pomalu ale jistě...

3. Kamenné zídky s posezením jsou postaveny z kamene zachráněného ze sutin vyvezených na skládku.

   Je to kámen ze starých stodol a hospodářských stavení v obci. Zůstává tak s námi kus historie naší obce

   a uctivá vzpomínka na naše předky.

4. Kamenná dlažba volně ložená do písku

- každý kámen je originál a volný, v celkové ploše má svoji roli a význam, stejně jako každý z nás je neopakovatelný

  a svobodný jedinec, přičemž každý má svou neopakovatelnou roli a význam pro celé společenství.

  • Před výstavbou
  • Nová náves
  • Noční pohled

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz