Zateplení a výměna oken č.p.74, Slopné rok (2015)

Budova č.p.74 se nachází v samotném centru obce v blízkosti autobusové zastávky. Objekt plní funkci víceúčelového zařízení obce.

V budově je umístěna samoobslužná prodejna potravin, květinářství, restaurace, kulturní salonky s kuchyní a zázemím a z jihovýchodní části je v prostorách bývalé uhelny garáž pro techniku dobrovolných hasičů. Objekt byl vybudován v druhé polovině 80-tých let minulého století. Objekt byl v minulých letech plynofikován.

Budova je dvoupodlažní, jihovýchodní část 1.NP je pod úrovní terénu, půdorysný rozměr 33,95 x 26,00 m, výška atiky 7,00m, výška hřebene pultových střech 10,25m od podlahy 1.np, světlá výška podlaží 2,70m až 3,30m.

V 1.np se nachází samoobslužná prodejna potravin vč. skladů, květinářství a technické zázemí budovy s kotelnou.

Ve 2.np je umístěna restaurace, kulturní salonky s kuchyní a hygienickým zázemím a z jihovýchodní části je v prostorách bývalé uhelny umístěna garáž pro techniku dobrovolných hasičů. Budova má samostatné vstupy do prodejny potravin, restaurace i kulturního salonku řešeny bezbariérově.

Větrání prostor v budově je dostatečně řešeno přirozenou cestou nebo vzduchotechnikou.

Objekt je z hlediska stavebních konstrukcí v dobrém stavu, avšak původní materiály obvodových konstrukcí již nevyhovují současným požadavkům na tepelnou ochranu budov. Také původní výplně otvorů, okna a dveře jsou nevyhovující (mimo již vyměněná plastová okna z r.2011 ve 2.np J-Z fasády). Tepelně technické vlastnosti současného obvodového pláště nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky“. Prostupem tepla přes stávající obvodový plášť dochází k vysokým ztrátám při vytápění budovy. V současné době lze v místnostech s tímto pláštěm zajistit normovou tepelnou pohodu prostředí pouze při zvýšených nákladech na vytápění.

 

Předmětem projektu je zateplení pláště budovy, střech, výměna původních nevyhovujících oken a dveří za účelem zajištění energetických úspor při jeho provozování. Rozměr i členění nových oken a dveří respektuje výrazový charakter budovy. Nedílnou součástí výše uvedených prací je výměna střešní krytiny na zateplovaných střechách, nové provedení zatepleného minerálního kazetového podhledu ve vstupních prostorách prodejny, úprava stávajícího nadkrytí popelového výtahu a zrušení ocel. nadkrytí výkladců.

Provedena bude rekonstrukce povrchů zděných zábradlí terasy a vnějšího schodiště.

Návrh zateplení je v souladu s energetickým auditem. Se zateplením a výměnou výplní otvorů souvisejí zámečnické, truhlářské, tesařské a klempířské práce.

 

  • Před a po
  • Původní stav
  • Nový stav

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz