Zateplení a výměna oken obj. č.p. 129 v Dolní Lhotě (2014)

Budova č.p.129 se nachází v samotném centru obce v bezprostřední blízkosti přestupního autobusového terminálu (Zlín-Luhačovice-Valašské Klobouky).

       Budova plní funkci víceúčelového zařízení obce. V budově je umístěn kulturní sál s kuchyní a zázemím, obecní úřad,  klubovny pro volnočasové aktivity, obecní knihovny, samoobslužná prodejna potravin, pobočka České pošty. Objekt byl vybudován koncem 70-tých letech minulého století a v prosinci 1980 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. K samostatně stojícímu  objektu byla v 90-tých letech ze severozápadní strany přistavěna na parcele č. 270/3 automatická telefonní ústředna (číslo popisné 50). V roce 1996 byla provedena přístavba a nástavba severní části budovy. Objekt byl v minulých letech plynofikován.

Budova je dvoupodlažní částečně podsklepená, půdorysný rozměr 37,00 x 21,50 m, výška 9,00m , se světlou výškou podlaží 3,00m.

1.pp je dostupné vnitřním schodištěm a je v něm umístěno technické zázemí budovy s kotelnou a dvě klubovny pro volnočasové aktivity.

V 1.np se nachází kulturní sál s kuchyní a zázemím, poštovna, samoobslužný obchod se zázemím. Je zde umístěno i sociální zařízení pro obecní úřad. Uvažovaná kapacita sálu je 240 míst.

Budova má 3 samostatné vstupy. Jejich bezbariérové provedení je na pořadu v následujícím roce.

Ve 2.np je umístěný obecní úřad s kancelářemi, zasedací místností, čajovou kuchyňkou, hlasatelnou s technickým vybavením obecní kabelové televize, obecní knihovna, ochoz a galerie kulturního sálu.

Větrání prostor v budově je dostatečně řešeno přirozenou cestou nebo vzduchotechnikou. V kuchyni (součást kulturního sálu), v zázemí samoobslužné prodejny a skladu je navrženo nové vyhovující vzduchotechnické větrání.

 

Předmětem projektu je zateplení pláště budovy, střech, výměna oken a dveří za účelem zajištění energetických úspor při jeho provozování. Rozměr i členění nových oken respektuje výrazový charakter budovy. Nedílnou součástí výše uvedených prací je výměna střešní krytiny na ze shora zateplovaných střechách, nové provedení bezespárého sádrokartonového podhledu, úprava stávajícího nadkrytí samostatného vstupu do kulturního sálu se zázemím.

Provedena bude rekonstrukce vstupních venkovních schodišť s doplněním vhodné dlažby.

 

  • Původní fasáda
  • Nový pohled na fasádu
  • Původní vnitřní úpravy
  • Nový interiér

Univerzální Projektová Obchodní a Stavební Společnost

UPOSS, spol. s r. o.
Uherskobrodská 962
763 26  Luhačovice
Česká republika

IČO: 42340918  DIČ: CZ42340918

web: https://www.uposs.cz